பெரிய சூரிய மின்சக்தி திட்டங்கள் தீர்வைவிட அதிக சிக்கல்களை உருவாக்கக்கூடும்
அண்மை தகவல்கள்

பெரிய சூரிய மின்சக்தி திட்டங்கள் தீர்வைவிட அதிக சிக்கல்களை உருவாக்கக்கூடும்

சென்னை: கடந்த 2010 ஆம் ஆண்டில் இருந்து வெறும் 11 மெகாவாட் (MW) சூரிய மின்சக்தியை மட்டுமே பெற்ற நிலையில், ஜூன் 2020 நிலவரப்படி இந்தியா 35.1 ஜிகாவாட்...

இந்தியாவின் சூரிய சக்தி திறன் ஆயர் சமூகங்களின் வாழ்வாதாரத்தை ஏன் அழிக்கக்கூடும்
அண்மை தகவல்கள்

இந்தியாவின் சூரிய சக்தி திறன் ஆயர் சமூகங்களின் வாழ்வாதாரத்தை ஏன் அழிக்கக்கூடும்

சரங்கா, பதான்: இந்தியா - பாகிஸ்தான் எல்லையில் இருந்து 50 கி.மீ தூரத்தில், வடமேற்கு குஜராத்தின் சரங்கா கிராமத்தில் பழுப்பு நிற நிலம் முடிவற்றதாகத்...