ஒற்றைத்தரவு ஆதாரத்துடன், சாலை விபத்து இறப்புகளை குறைத்து மதிப்பிடும் இந்தியா
தரவு இடைவெளிகள்

ஒற்றைத்தரவு ஆதாரத்துடன், சாலை விபத்து இறப்புகளை குறைத்து மதிப்பிடும் இந்தியா

உலக சுகாதார அமைப்பின் (WHO) ஆய்வுப்படி, சாலைப் போக்குவரத்து இறப்புகள் பற்றிய இந்தியாவின் தரவு அதன் தரமற்ற தன்மை காரணமாக 'பயன்படுத்த முடியாதது' மற்றும்...

விளக்கம்: இந்தியாவின் பொது சுகாதார காப்பீடு ஏன் சரியாக வேலை செய்யவில்லை
இன்று நான் கற்றது: இந்தியாஸ்பெண்ட் விரித்துரை

விளக்கம்: இந்தியாவின் பொது சுகாதார காப்பீடு ஏன் சரியாக வேலை செய்யவில்லை

ஆயுஷ்மான் பாரத்-பிரதம மந்திரி ஜன் ஆரோக்யா யோஜனா திட்டம் தொடங்கி மூன்று வருடங்கள் ஆகியும், அதன் முக்கிய நோக்கங்களில் ஒன்றான தடையற்ற, காகிதமில்லா...