மாசு - Page 2

தவறான தகவல், குறைவான உத்வேகம் கொண்டிருக்கும் மாசு கட்டுப்பாட்டாளர்கள்: ஆய்வு
அண்மை தகவல்கள்

தவறான தகவல், குறைவான உத்வேகம் கொண்டிருக்கும் மாசு கட்டுப்பாட்டாளர்கள்: ஆய்வு

புதுடெல்லி: தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் மற்றும் பிற ஊழியர்களின் கடுமையான பற்றாக்குறையால், மத்திய மற்றும் மாநில மாசு கட்டுப்பாட்டாளர்களை வெறும் ஆலோசனைக்...

காற்று மாசுபாடு 2019ல் ஒவ்வொரு 5 நிமிடங்களுக்கும் புதிதாக பிறந்த ஒரு குழந்தையைக் கொன்றது
அண்மை தகவல்கள்

காற்று மாசுபாடு 2019ல் ஒவ்வொரு 5 நிமிடங்களுக்கும் புதிதாக பிறந்த ஒரு குழந்தையைக் கொன்றது

புதுடெல்லி: பிறந்த முதலாவது மாதத்திற்குள் இந்தியாவில் சுமார் 1,16,000 கைக்குழந்தைகள், காற்று மாசுபாட்டால் இறந்ததாக உலகெங்கிலும் சுகாதார மாசுபாட்டின்...