மாசு - Page 2

விளக்கம்: காற்று குளிரூட்டும் தொழில்நுட்பங்கள் ஏன் பூமியை வெப்பமாக்குகின்றன
பூகோளம்சரிபார்ப்பு

விளக்கம்: காற்று குளிரூட்டும் தொழில்நுட்பங்கள் ஏன் பூமியை வெப்பமாக்குகின்றன

ஏர் கண்டிஷனர்கள் மற்றும் பிரிட்ஜ் எனப்படும் குளிர்சாதன பெட்டிகள் ஹைட்ரோஃப்ளூரோகார்பன்களைப் பயன்படுத்துகின்றன, அவை பூமியை வெப்பமாக்குகின்றன. குறைந்த...

நீர்மின் திட்டங்களுக்கு இந்தியா ஆதரவளிப்பதை நிறுத்த வேண்டும் என சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் ஏன் விரும்புகின்றனர்
பருவநிலை மாற்றம்

நீர்மின் திட்டங்களுக்கு இந்தியா ஆதரவளிப்பதை நிறுத்த வேண்டும் என சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் ஏன் விரும்புகின்றனர்

கார்பன் டை ஆக்சைடை விட, 28-34 மடங்கு அதிக ஆற்றல் கொண்ட மீத்தேன் வாயுவை வெளியேற்றும் நீர் மின் அணைகள், காலநிலை மாற்றத்தின் இயக்கிகள் என்று ஆய்வுகள்...