இந்தியாவின் மிகப்பெரிய செலவினங்கள் புரிவோர், ஏழைகளை விட 7 மடங்கு அதிக உமிழ்வை ஏற்படுத்துகின்றனர்
பூகோளம்சரிபார்ப்பு

இந்தியாவின் மிகப்பெரிய செலவினங்கள் புரிவோர், ஏழைகளை விட 7 மடங்கு அதிக உமிழ்வை ஏற்படுத்துகின்றனர்

ஏழைகளுக்கு ஆதரவான வளர்ச்சி நடவடிக்கைகள் பணக்காரர்களை பணக்காரர்களாக மாற்றுவதற்கான கொள்கைகளைப் போலவே சுற்றுச்சூழலையும் பாதிக்காது என்று, ஒரு புதிய ஆய்வு...

‘இந்திய நிலத்தில் 12% நிலச்சரிவுக்கு ஆளாகக்கூடியது; 2004-16ல் உலகளவில் 18% இறப்புகளுக்கு காரணமானது’
அண்மை தகவல்கள்

‘இந்திய நிலத்தில் 12% நிலச்சரிவுக்கு ஆளாகக்கூடியது; 2004-16ல் உலகளவில் 18% இறப்புகளுக்கு காரணமானது’

சண்டிகர்: கேரளாவின் இடுக்கி மாவட்டத்தில் உள்ள ஆனைமலை மலைத்தொடரில் உள்ள ராஜமலை குக்கிராமத்தின் - இங்கு தேயிலை மற்றும் காபி தோட்டங்கள் உள்ளன - ஆறு...