இந்தியா தனது பசுமை ஆற்றல் இலக்கை வேகமாக அடைய உதவும் 5 மாற்றங்கள்
COP27

இந்தியா தனது பசுமை ஆற்றல் இலக்கை வேகமாக அடைய உதவும் 5 மாற்றங்கள்

இந்தியா தனது புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் திறனை விரைவாக அதிகரிக்க கொள்கை மற்றும் மின்சார உள்கட்டமைப்பில் முறையான மாற்றங்கள் தேவை என்று நிபுணர்கள்...

COP27: இந்தியாவின் திசையில் ஐந்து சிக்கல்கள்
பருவநிலை மாற்றம்

COP27: இந்தியாவின் திசையில் ஐந்து சிக்கல்கள்

காலநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படும் இழப்பு மற்றும் சேதத்திற்கான நிதியுதவியுடன், எகிப்தின் ஷார்ம்-எல்-ஷேக் மாநாட்டில் மாற்றம் மற்றும் புதிய கார்பன் சந்தைகள்...