விளக்கம்: புயல், சூறாவளிகளுக்கான இந்தியாவின் முன் எச்சரிக்கை அமைப்புகள் ஏன் குறைகின்றன
இன்று நான் கற்றது: இந்தியாஸ்பெண்ட் விரித்துரை

விளக்கம்: புயல், சூறாவளிகளுக்கான இந்தியாவின் முன் எச்சரிக்கை அமைப்புகள் ஏன் குறைகின்றன

தாக்கம் சார்ந்த முன்னறிவிப்புகள் இல்லாமை, ஆபத்தில் உள்ளவர்களுக்கு தவறான தகவல்களைப் பரப்புதல், முன்னெச்சரிக்கை அமைப்புகளின் செயல்திறன் பற்றிய தரவு...

குடிநீர் குழாயானது பெண்களின் நேரத்தை மிச்சப்படுத்துகிறது; ஆனால் ஆணாதிக்கம் அதை மற்ற வேலைகளால் நிரப்புகிறது
வளர்ச்சி

குடிநீர் குழாயானது பெண்களின் நேரத்தை மிச்சப்படுத்துகிறது; ஆனால் ஆணாதிக்கம் அதை மற்ற வேலைகளால் நிரப்புகிறது

மகாராஷ்டிரா கிராமத்தைச் சேர்ந்த பெண்கள், காய்ந்து கிடக்கும் கிணற்றில் இருந்து தண்ணீரை சேகரிக்கும் நேரத்தையும், காயம் ஏற்படும் அபாயத்தையும்...