ஆதாரங்கள் - Page 2

நிகர பூஜ்ஜிய உமிழ்வு உறுதிமொழி என்றால் என்ன & அதிலிருந்து இந்தியா பயனடைகிறதா?
பூகோளம்சரிபார்ப்பு

நிகர பூஜ்ஜிய உமிழ்வு உறுதிமொழி என்றால் என்ன & அதிலிருந்து இந்தியா பயனடைகிறதா?

உலகின் மூன்றாவது பெரிய கார்பன் உமிழ்ப்பாளராகவும், காலநிலை அபாயங்களால் அதிகம் பாதிக்கப்படக்கூடிய நாடாகவும் இருப்பதால், இந்தியா துணிச்சலான காலநிலை...

புலம்பெயர்ந்தோர் துயரத்தை பட்ஜெட் ஒப்புக்கொள்கிறது, ஆனால் முக்கியப்பகுதிகளில் ஒதுக்கீடு குறைவு
பட்ஜெட்

புலம்பெயர்ந்தோர் துயரத்தை பட்ஜெட் ஒப்புக்கொள்கிறது, ஆனால் முக்கியப்பகுதிகளில் ஒதுக்கீடு குறைவு

பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்ட பெரும்பாலான நடவடிக்கைகள் புதியன அல்ல என்பதை எங்கள் பகுப்பாய்வு காட்டுகிறது - அவற்றில் சில, சிறிது காலமாக இருந்தன, மற்றவை...