குறைவான குறைந்தபட்ச ஊதிய விதிமுறைகள் வளைகுடாவில் உள்ள இந்திய தொழிலாளர்களை எவ்வாறு பாதிக்கலாம்
ஆட்சிமுறை

குறைவான குறைந்தபட்ச ஊதிய விதிமுறைகள் வளைகுடாவில் உள்ள இந்திய தொழிலாளர்களை எவ்வாறு பாதிக்கலாம்

குறைந்தபட்ச பரிந்துரை ஊதியம் என்பது புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை வெளிநாடுகளில் உள்ள சுரண்டல் முதலாளிகளிடம் இருந்து பாதுகாப்பதாகும். இந்தியா, தனது...

புலம்பெயர்ந்தோர் துயரத்தை பட்ஜெட் ஒப்புக்கொள்கிறது, ஆனால் முக்கியப்பகுதிகளில் ஒதுக்கீடு குறைவு
பட்ஜெட்

புலம்பெயர்ந்தோர் துயரத்தை பட்ஜெட் ஒப்புக்கொள்கிறது, ஆனால் முக்கியப்பகுதிகளில் ஒதுக்கீடு குறைவு

பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்ட பெரும்பாலான நடவடிக்கைகள் புதியன அல்ல என்பதை எங்கள் பகுப்பாய்வு காட்டுகிறது - அவற்றில் சில, சிறிது காலமாக இருந்தன, மற்றவை...