பல லட்சம் இந்தியர்கள் வெளிநாட்டில் சிறந்த வாழ்க்கையை கோருகிறார்கள், இந்தியாவோ குடியேறியவர்களை மோசமாக நடத்துவதாக ஆய்வில் தகவல்
ஆட்சிமுறை

பல லட்சம் இந்தியர்கள் வெளிநாட்டில் சிறந்த வாழ்க்கையை கோருகிறார்கள், இந்தியாவோ குடியேறியவர்களை மோசமாக...

சுகாதாரம், கல்வி, தொழிலாளர் நடமாட்டம் ற்றும் சமூகப்பாகுபாடு போன்ற முக்கியமான பகுதிகளில், இந்தியாவின் குடியேற்றக் கொள்கைகள் ஒருங்கிணைப்பை...

ஊரடங்கின் போது தொழிலாளர்களுக்கு ஊதியம் வழங்காததால் கட்டுமானத் தொழில் எவ்வாறு விலகி நிற்கிறது
அண்மை தகவல்கள்

ஊரடங்கின் போது தொழிலாளர்களுக்கு ஊதியம் வழங்காததால் கட்டுமானத் தொழில் எவ்வாறு விலகி நிற்கிறது

மும்பை: தற்போதைய ஊரடங்கு காலத்தில் முழு ஊதியத்தையும் முதலாளிகள் வழங்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசு மார்ச் 29, 2020இல் உத்தரவு பிறப்பித்த போதும், அதன்...