தொற்றுநோய் காலத்தில் பெண்களின் வேலை பற்றி நாம் என்ன கற்றுக் கொண்டோம்
பணியில் பெண்கள்

தொற்றுநோய் காலத்தில் பெண்களின் வேலை பற்றி நாம் என்ன கற்றுக் கொண்டோம்

பணி இடத்தில் @ பெண்கள் என்ற எங்களின் இரண்டாவது தொடர் முடிவடையும் போது, பெண்கள் பொருளாதாரத்தில் முழுமையாகப் பங்கேற்கவும், அவர்களின் உரிமைகள் மற்றும்...

இலக்கு எட்ட இந்தியாவுக்கு 4 ஆண்டுகளே உள்ள நிலையில் சூரியஒளி மின்சார தகடுகள் 6% மட்டுமே நிறுவப்பட்டுள்ளன
அண்மை தகவல்கள்

இலக்கு எட்ட இந்தியாவுக்கு 4 ஆண்டுகளே உள்ள நிலையில் சூரியஒளி மின்சார தகடுகள் 6% மட்டுமே...

சண்டிகர்: வரும் 2022ஆம் ஆண்டுக்குள், சூரியஒளி மூலம், 40 ஆயிரம் மெகாவாட் மின்சாரம் தயாரிக்க, இந்தியா இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது. இலக்கை எட்ட, இன்னும் 4...