தரவு இடைவெளிகள் - Page 2

இந்தியாவில் குறைவாக கணக்கிடப்படும் பாம்புக்கடி இறப்புகள், எனினும் உலகளவில் இது அதிகம்
தரவு இடைவெளிகள்

இந்தியாவில் குறைவாக கணக்கிடப்படும் பாம்புக்கடி இறப்புகள், எனினும் உலகளவில் இது அதிகம்

பொதுத்தரவுகளில் உள்ள இடைவெளிகள் தொடர்பான எங்கள் கட்டுரைகளின் ஒரு பகுதியாக, இந்தியாவில் பாம்புக்கடி இறப்புகள் குறித்த தரவு- இது ஏன் குறைவாகவே...

இந்திய குடிமக்களில் பாதிப்பேரின் அதிகாரப்பூர்வ தரவுகள் விடுபடுவது எப்படி
பாலினம்சரிபார்ப்பு

இந்திய குடிமக்களில் பாதிப்பேரின் அதிகாரப்பூர்வ தரவுகள் விடுபடுவது எப்படி

மும்பை: இந்திய அரசின் அதிகாரபூர்வ தரவு ஆதாரங்களில் பாலின-பிரிக்கப்படாத தரவு மற்றும் பிற பாலின தொடர்பான இடைவெளிகளின் பற்றாக்குறையானது பெண்கள் மற்றும்...