உ.பி.யின் சபேரா சமூக மக்கள்தொகையை குறைத்து மதிப்பிடுவதால்  அவர்கள் பிற்படுத்தப்பட்டோர் சாதி நன்மைகளை இழக்கின்றனர்
நலம்

உ.பி.யின் சபேரா சமூக மக்கள்தொகையை குறைத்து மதிப்பிடுவதால் அவர்கள் பிற்படுத்தப்பட்டோர் சாதி நன்மைகளை இழக்கின்றனர்

உ.பி.யின் சபேரா சமூக மக்கள்தொகையை குறைத்து மதிப்பிடுவதால் அவர்கள் பிற்படுத்தப்பட்டோர் சாதி நன்மைகளை இழக்கின்றனர்

நீண்டகால முடக்கத்தால் மாறிய ரசனைகள் கைவினைக் கலைஞர்களை பாதிக்கலாம்
அண்மை தகவல்கள்

நீண்டகால முடக்கத்தால் மாறிய ரசனைகள் கைவினைக் கலைஞர்களை பாதிக்கலாம்

நொய்டா: ராஜஸ்தான் தலைநகர் ஜெய்ப்பூருக்கு அருகேயுள்ள ஹேண்ட்-பிளாக் அச்சிடும் பணிக்கு பெயர்போன ஜவுளித்துறை புறநகர் பகுதியான சங்கனெர், அதன் வழக்கமான...