பூகோளம்சரிபார்ப்பு - Page 2

நாங்கள் நம்பிக்கை இழந்துவிட்டோம்: கட்டால் குடியிருப்பாளர்கள் ஏன் அடிக்கடி வெள்ளத்தால் சோர்வடைகிறார்கள்
பருவநிலை மாற்றம்

"நாங்கள் நம்பிக்கை இழந்துவிட்டோம்": கட்டால் குடியிருப்பாளர்கள் ஏன் அடிக்கடி வெள்ளத்தால்...

பாஸ்சிம் மெதினிபூர் மாவட்டத்தில் உள்ள கட்டால் பகுதியில் அடிக்கடி ஏற்படும் வெள்ளம் மக்களின் வீடுகள் மற்றும் பயிர்களை சேதப்படுத்துகிறது, அவர்களின்...

2022 இல் பஞ்சாப் வயல் எரிப்பு சம்பவங்கள் 30% குறைவு: தரவு எவ்வளவு நம்பகமானது?
தரவு இடைவெளிகள்

2022 இல் பஞ்சாப் வயல் எரிப்பு சம்பவங்கள் 30% குறைவு: தரவு எவ்வளவு நம்பகமானது?

பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானாவில் செப்டம்பர் நடுப்பகுதியிலிருந்து நவம்பர் வரை, சாகுபடி முடிந்த விளை நிலங்களில் புற்களை எரிப்பது குறைந்துள்ளதாக, நாசா தரவுகள்...