பள்ளிகள் மீண்டும் திறக்கும்போது கற்றல் இழப்பை எவ்வாறு ஈடுசெய்ய முடியும்: உ.பி. ஆய்வு தரும் படிப்பினைகள்
அண்மை தகவல்கள்

பள்ளிகள் மீண்டும் திறக்கும்போது கற்றல் இழப்பை எவ்வாறு ஈடுசெய்ய முடியும்: உ.பி. ஆய்வு தரும்...

மும்பை: பள்ளிகள் மீண்டும் திறக்கும்போது, நீண்டகால ஊரடங்கால் ஏற்பட்ட கற்றல் இழப்பை ஈடுசெய்ய குழந்தைகள் மத்தியில் -- அடிப்படை வாசிப்பு மற்றும் எண்...

ஒரு மாணவருக்கான கல்விச்செலவு அதிகரித்துள்ளது; ஆனால் அரசு பள்ளிகளில் சேர்க்கை குறைவு: ஆய்வு
அண்மை தகவல்கள்

ஒரு மாணவருக்கான கல்விச்செலவு அதிகரித்துள்ளது; ஆனால் அரசு பள்ளிகளில் சேர்க்கை குறைவு: ஆய்வு

மும்பை: பீகார், மத்தியப்பிரதேசம் (ம.பி.), ராஜஸ்தான் மற்றும் ஒடிசா உள்ளிட்ட இந்தியாவின் ஏழ்மையான சில மாநிலங்களில் ஒரு மாணவருக்கான தொடக்க மற்றும்...