முன்மொழியப்பட்ட புதிய கல்வி கொள்கைக்கு இந்தியாவின் கல்வி பட்ஜெட் நிதி அளிக்க முடியாது
அண்மை தகவல்கள்

முன்மொழியப்பட்ட புதிய கல்வி கொள்கைக்கு இந்தியாவின் கல்வி பட்ஜெட் நிதி அளிக்க முடியாது

பெங்களூரு: மே 2019 இல் வெளியிடப்பட்ட அரசின் புதிய வரைவு கல்வி கொள்கையில், கல்விக்கான செலவினங்களை மொத்த அரசு செலவினங்களில் 10%இல் இருந்து 2030ஆம்...

ஆசிரியர் பயிற்சிக்கான நிதி 6 ஆண்டுகளில் 87% வீழ்ச்சி; கல்வி மீதான இந்தியாவின் மத்திய செலவினம் சரிவு
அண்மை தகவல்கள்

ஆசிரியர் பயிற்சிக்கான நிதி 6 ஆண்டுகளில் 87% வீழ்ச்சி; கல்வி மீதான இந்தியாவின் மத்திய செலவினம் சரிவு

பெங்களூரு: உயர் கல்விக்கான நிதி 28% அதிகரித்துள்ள நிலையில், கடந்த ஆறு ஆண்டுகளில் பள்ளிக் கல்விக்கோ 3% சரிந்து ரூ.39,000 கோடி என்று உள்ளதாக, அரசின்...