கல்வி நிதி சுருங்குவது தாழ்த்தப்பட்ட சமூக மாணவர்களின் உதவித்தொகையை பாதிக்கிறது
அண்மை தகவல்கள்

கல்வி நிதி சுருங்குவது தாழ்த்தப்பட்ட சமூக மாணவர்களின் உதவித்தொகையை பாதிக்கிறது

புதுடெல்லி: கடந்த ஐந்தாண்டுகளில் கல்வி பட்ஜெட்டில் கணிசமாக நிதி குறைப்பு என்பது, விளிம்புநிலை சமூக மாணவர்களின் உதவித்தொகைக்கான ஒதுக்கீட்டை குறைத்து,...

பள்ளிக்கல்வியின் தரத்தை மேம்படுத்த பயிற்சி ஆசிரியர்களுக்கு இந்தியா அதிகம் செலவிட வேண்டும்
அண்மை தகவல்கள்

பள்ளிக்கல்வியின் தரத்தை மேம்படுத்த பயிற்சி ஆசிரியர்களுக்கு இந்தியா அதிகம் செலவிட வேண்டும்

புதுடெல்லி: இந்தியாவில் ஆரம்பப்பள்ளி ஆசிரியர்களில் ஆறில் ஒருவர் தொழில்முறை பயிற்சி பெறாதவராக உள்ளார் - ஆசிரியர் பயிற்சிக்கு செலவிடும் தொகையை இந்தியா...