இந்தியா ஸ்பெண்ட் நேர்காணல்கள் - Page 2

கற்றல் இழப்பை ஈடுகட்ட, பள்ளிகள் பாடத்திட்டத்தை கொஞ்சம் ஒதுக்கிவைத்து, தவறவிட்டது மீது கவனம் செலுத்த வேண்டும்
இந்தியா ஸ்பெண்ட் நேர்காணல்கள்

'கற்றல் இழப்பை ஈடுகட்ட, பள்ளிகள் பாடத்திட்டத்தை கொஞ்சம் ஒதுக்கிவைத்து, தவறவிட்டது மீது கவனம் செலுத்த வேண்டும்'

பாடத்திட்டத்தை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு, அடிப்படை கல்வியறிவு மற்றும் எண்ணியல் திறன்களை வளர்ப்பதில் கவனம் செலுத்துவது, கோவிட்-19 தொடர்பான பள்ளி மூடல்களால்...

குரங்கு அம்மையை எதிர்த்துப் போராட பெரியம்மை தடுப்பூசிகளை இந்தியா தயாரிக்க வேண்டும்
இந்தியா ஸ்பெண்ட் நேர்காணல்கள்

'குரங்கு அம்மையை எதிர்த்துப் போராட பெரியம்மை தடுப்பூசிகளை இந்தியா தயாரிக்க வேண்டும்'

தொற்றுநோய்களின் போது மட்டுமல்ல, எல்லா நேரங்களிலும், குரங்கு அம்மை போன்ற புதிய தொற்றுநோய்களை எதிர்த்துப் போராட, நல்ல நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியைப்...