இந்தியா ஸ்பெண்ட் நேர்காணல்கள் - Page 2

போதுமான வேலைகள் இல்லாததால் இந்தியா அதன் மக்கள்தொகை பலன்களை இழக்கிறது
இந்தியா ஸ்பெண்ட் நேர்காணல்கள்

'போதுமான வேலைகள் இல்லாததால் இந்தியா அதன் மக்கள்தொகை பலன்களை இழக்கிறது'

அரசு தனது சொந்த வேலைகளை வழங்குவது மட்டுமல்லாமல், தனியார் துறையினர் முதலீடு செய்து நல்ல தரமான வேலைகளில் ஆட்களை வேலைக்கு அமர்த்துவதை உறுதி செய்வதற்கான...

`2017-2022 க்கு இடையில் பல்லுயிர் பாதுகாப்புக்காக இந்தியாவிற்கு $16.5 பில்லியன் தேவைப்பட்டது. நம்மிடம் இருந்ததோ $10 பில்லியன்
இந்தியா ஸ்பெண்ட் நேர்காணல்கள்

`2017-2022 க்கு இடையில் பல்லுயிர் பாதுகாப்புக்காக இந்தியாவிற்கு $16.5 பில்லியன் தேவைப்பட்டது....

2020ம் ஆண்டுக்கு பிந்தைய உலகளாவிய பல்லுயிர் கட்டமைப்பானது முடிந்தவரை லட்சியமாக இருக்க வேண்டும் என்று நாடுகள் விரும்பினாலும், பாதுகாப்பிற்காக நிதி...