Latest news

இந்தியாவின் சராசரி குழந்தை இறப்பு அதிகரிக்கிறது, ஆனால் சில மாநிலங்கள் பின்தங்கியுள்ளன
தரவுக்காட்சி

இந்தியாவின் சராசரி குழந்தை இறப்பு அதிகரிக்கிறது, ஆனால் சில மாநிலங்கள் பின்தங்கியுள்ளன

புதிய சுகாதாரத் தரவுகள் குழந்தை இறப்பு குறைவதைக் காட்டுகின்றன, ஆனால் சில மாநிலங்கள் மோசமடைந்துள்ளன

6 விளக்கப்படங்களில்: கோவிட்-19 தொற்றுநோய்க்கு முன் இந்தியாவின் சுகாதாரம்
தரவுக்காட்சி

6 விளக்கப்படங்களில்: கோவிட்-19 தொற்றுநோய்க்கு முன் இந்தியாவின் சுகாதாரம்

கோவிட்-19 தொற்றுநோய் தாக்குவதற்கு முன்பு இந்தியாவில் நச்சு உணவு, வயிற்றுப்போக்கு ஆகியன முக்கிய நோய் பரவல்களாக இருந்தன. ஆறு விளக்கப்படங்கள் மூலம், ...