அண்மை தலைப்பு செய்திகள்

காலநிலை ஆபத்துள்ள பகுதி: கட்ச் மக்களின் வாழ்க்கையை புரட்டிப்போடும் அதிக புயல் எச்சரிக்கைகள், வெப்ப அலைகள்
இந்தியாவின் பருவநிலை மாற்ற ஆபத்து பகுதிகள்

காலநிலை ஆபத்துள்ள பகுதி: கட்ச் மக்களின் வாழ்க்கையை புரட்டிப்போடும் அதிக புயல் எச்சரிக்கைகள், வெப்ப அலைகள்

கடந்த மூன்று தசாப்தங்களில் கட்ச் மாவட்டத்தில் அடிக்கடி ஏற்படும் வெப்ப அலைகள் மற்றும் மழை நாட்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளதால், மீனவர்கள் மற்றும்...

காசநோயை முடிவுக்கு கொண்டுவர இந்தியா என்ன செய்ய வேண்டும்
சுகாதாரம்

காசநோயை முடிவுக்கு கொண்டுவர இந்தியா என்ன செய்ய வேண்டும்

காசநோய்களைக் கண்டறிதல் மற்றும் இறுதிக் கோடால இலக்கை எட்டும் வரை அதனை கண்காணித்து இருப்பது இந்தியாவின் முயற்சிகளின் மையமாகத் தொடர வேண்டும்.