அண்மை தலைப்பு செய்திகள்

இயற்கை விவசாயத்தை நோக்கிய உந்துதலாக சத்தீஸ்கரின் மாட்டு சாணம் திட்டம் குறித்து நிபுணர்கள் மாறுபட்ட கருத்து
இயற்கை விவசாயம்

இயற்கை விவசாயத்தை நோக்கிய உந்துதலாக சத்தீஸ்கரின் மாட்டு சாணம் திட்டம் குறித்து நிபுணர்கள் மாறுபட்ட கருத்து

மாநிலத்தில் மாட்டு சாணம் திட்டமானது, பட்டியல் பழங்குடியினருக்கு பயனளிக்கவில்லை என்று சிலர் விமர்சனம் செய்கின்றனர்.

கசக்கும் உண்மை: டார்ஜிலிங்கின் தேயிலைத் தோட்டத் தொழிலாளர்களுக்கு ஊதியம் குறைவு, நில உரிமைகள் இல்லை
அசாம்

கசக்கும் உண்மை: டார்ஜிலிங்கின் தேயிலைத் தோட்டத் தொழிலாளர்களுக்கு ஊதியம் குறைவு, நில உரிமைகள் இல்லை

டார்ஜிலிங்கின் தேயிலை தொழிலில் உள்ள தொழிலாளர்களுக்கு சிறந்த ஊதியம் வழங்கப்பட வேண்டும் மற்றும் சமூக பாதுகாப்புக்கான அணுகலை வழங்க வேண்டும், இது...