உள்கட்டமைப்பு

தண்டவாளத்திற்கு அப்பால்: இந்தியாவில் ரயில் தடம் புரள்வதை எது குறைக்கக்கூடும்
வளர்ச்சி

தண்டவாளத்திற்கு அப்பால்: இந்தியாவில் ரயில் தடம் புரள்வதை எது குறைக்கக்கூடும்

தண்டவாளக் குறைபாடுகள், பராமரிப்புச் சிக்கல்கள் மற்றும் இயக்கப் பிழைகள் உள்ளிட்ட பல காரணங்களால், நான்கு ஆண்டுகளில் நடந்த 10 ரயில் விபத்துகளில் ஏழு தடம்...

பட்ஜெட் 2023: உள்கட்டமைப்புகளுக்கு செலவிடுதல் அதிகரிப்பு, ஆனால் சமூகத்துறை செலவினங்களில்
பட்ஜெட்

பட்ஜெட் 2023: உள்கட்டமைப்புகளுக்கு செலவிடுதல் அதிகரிப்பு, ஆனால் சமூகத்துறை செலவினங்களில்

அரசின் மூலதனச் செலவு இரட்டிப்பாகும் அதே வேளையில், 2009க்குப் பிறகு, சமூகத் துறைச் செலவுகள் மொத்த அரசாங்கச் செலவில் 20%க்கும் குறைவாக இருப்பது இதுவே...