உள்கட்டமைப்பு

மும்பையில் பொங்கும் மிதி ஆறும் நிரந்தர வசிப்பிடத்திற்காக காத்திருப்பவர்களும்
ஆட்சிமுறை

மும்பையில் பொங்கும் மிதி ஆறும் நிரந்தர வசிப்பிடத்திற்காக காத்திருப்பவர்களும்

மிதி ஆற்றைச் சுற்றியுள்ள தாழ்வான குடிசைப்பகுதிகளில் வசிப்பவர்கள் அதன் நீர்மட்டத்தை கண்காணித்தபடியே வாழ்கின்றனர், பருவமழையில் ஆற்றில் வெள்ளம் வரும்போது...

சீன எல்லை உள்கட்டமைப்பை எதிர்க்கும் இந்தியாவின் திட்டம் பழங்குடி மக்களின் நில உரிமைகளை மீறும்
நில உரிமைகள்

சீன எல்லை உள்கட்டமைப்பை எதிர்க்கும் இந்தியாவின் திட்டம் பழங்குடி மக்களின் நில உரிமைகளை மீறும்

இத்திட்டத்தை தாங்கள் எதிர்க்கவில்லை என்றும், அதே நேரம் ரயில் சேவை தொடங்கிய பின்னர் கட்டிடத்திற்காக தங்கள் நிலம் எடுக்கப்பட்டாலோ அல்லது வீடுகள்...