சமூகத் துறைகள்

குழந்தைகளிடையே வளர்ச்சிக் குறைபாட்டிற்கு சமூக பாகுபாடு முக்கிய காரணி: ஆய்வு
சுகாதாரம்சரிபார்ப்பு

குழந்தைகளிடையே வளர்ச்சிக் குறைபாட்டிற்கு சமூக பாகுபாடு முக்கிய காரணி: ஆய்வு

சாதி நடைமுறைகள் மற்றும் பிற சமூக விலக்குகள், தாய் மற்றும் குழந்தை ஆரோக்கியத்திற்கான சமூகங்களின் அணுகலைக் குறைக்கிறது, இது அதிக வளர்ச்சி...

கிராமப்புற வேலைத்திட்டத்தில் உரிய நேரத்தில் கூலி, அதிக வேலைநாட்களை எதிர்பார்க்கும் தொழிலாளர்கள்
ஆட்சிமுறை

கிராமப்புற வேலைத்திட்டத்தில் உரிய நேரத்தில் கூலி, அதிக வேலைநாட்களை எதிர்பார்க்கும் தொழிலாளர்கள்

கிராமப்புற நூறு நாள் வேலை உத்தரவாதத்திட்டத்தின் (எம்ஜிஎன்ஆர்இஜிஎஸ்) கீழ் வேலைக்கான தேவை, 2020 ஆம் ஆண்டில், தேசிய அளவிலான ஊரடங்கிற்கு பிறகு,மிக...