எதிர்வரும் காலநிலை பேரிடர்களை சமாளிக்க இந்தியா தனது சுகாதார பட்ஜெட்டை ஏன் உயர்த்த வேண்டும்
அண்மை தகவல்கள்

எதிர்வரும் காலநிலை பேரிடர்களை சமாளிக்க இந்தியா தனது சுகாதார பட்ஜெட்டை ஏன் உயர்த்த வேண்டும்

நவி மும்பை: கோவிட்19 தொற்று நெருக்கடி, இந்தியாவின் சுகாதார அமைப்பின் மோசமான நிலையை வெளிப்படுத்தி வரும் நிலையில், வல்லுநர்கள் இந்தியா மற்றொரு உலகளாவிய...

சமூகப்பரவலை மறுப்பது இந்தியாவின் கோவிட்-19 செயல்பாட்டைஎவ்வாறு பாதிக்கிறது
அண்மை தகவல்கள்

சமூகப்பரவலை மறுப்பது இந்தியாவின் கோவிட்-19 செயல்பாட்டைஎவ்வாறு பாதிக்கிறது

நவி மும்பை: கோவிட் தொற்று சமூகப்பரவலாகிவிட்டதாக கேரள அரசு உறுதி செய்தபோதும், இந்திய அரசு இது குறித்து மவுனமாக இருந்து வருகிறது. 10 லட்சத்துக்கும்...