சுகாதாரம்சரிபார்ப்பு

தகுதியுள்ள அனைவரும் தயக்கமின்றி கோவிட்-19 தடுப்பூசி பூஸ்டர் டோஸ் எடுக்க வேண்டும்
இந்தியா ஸ்பெண்ட் நேர்காணல்கள்

'தகுதியுள்ள அனைவரும் தயக்கமின்றி கோவிட்-19 தடுப்பூசி பூஸ்டர் டோஸ் எடுக்க வேண்டும்'

உலகளாவிய சான்றுகள், கோவிட்-19 தடுப்பூசிகளின் செயல்திறனை நிரூபிக்கின்றன, அத்துடன், தகுதியுள்ள அனைத்து இந்தியர்களும் முழுமையாக தடுப்பூசி போடப்பட்ட ஆறு...

ஆண்களுக்கு வாசெக்டமி செய்து கொள்ள அஞ்சுவதால் குடும்பக் கட்டுப்பாடு பெண்களின் சுமையாகிறது
சுகாதாரம்

ஆண்களுக்கு வாசெக்டமி செய்து கொள்ள அஞ்சுவதால் குடும்பக் கட்டுப்பாடு பெண்களின் சுமையாகிறது

இந்தியாவின் சமீபத்திய சுகாதாரத் தரவுகள், கிட்டத்தட்ட 38% பெண்கள் கருத்தடை செய்யப்பட்டுள்ளதையும், ஆண்களில் 0.3% மட்டுமே கருத்தடையான வாசெக்டோமி...