சுகாதாரம்சரிபார்ப்பு

தரவுக்காட்சி: மனநலச் செலவுகளைக் கொண்ட ஐந்தில் ஒரு குடும்பம் வறுமைக் கோட்டுக்குக் கீழே உள்ளது
தரவுக்காட்சி

தரவுக்காட்சி: மனநலச் செலவுகளைக் கொண்ட ஐந்தில் ஒரு குடும்பம் வறுமைக் கோட்டுக்குக் கீழே உள்ளது

மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு உறுப்பினரைக் கொண்ட குடும்பங்களின் செலவுத் திறனை, சுகாதாரச் செலவு எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பதை சமீபத்திய ஆய்வு...

காசநோயை முடிவுக்கு கொண்டுவர இந்தியா என்ன செய்ய வேண்டும்
சுகாதாரம்

காசநோயை முடிவுக்கு கொண்டுவர இந்தியா என்ன செய்ய வேண்டும்

காசநோய்களைக் கண்டறிதல் மற்றும் இறுதிக் கோடால இலக்கை எட்டும் வரை அதனை கண்காணித்து இருப்பது இந்தியாவின் முயற்சிகளின் மையமாகத் தொடர வேண்டும்.