சுகாதாரம்சரிபார்ப்பு

இந்தியாவின் தட்டம்மை நோய் கோவிட்-19 சுகாதார சேவைகள் மந்தநிலையின் விளைவு
இந்தியா ஸ்பெண்ட் நேர்காணல்கள்

'இந்தியாவின் தட்டம்மை நோய் கோவிட்-19 சுகாதார சேவைகள் மந்தநிலையின் விளைவு'

கோவிட்-19 தொற்றுநோய்களின் போது இந்தியாவில் பல்வேறு அத்தியாவசிய சுகாதார சேவைகள் மந்தமடைந்தன, இதன் விளைவாக தட்டம்மை தடுப்பூசி விகிதங்கள் சரிந்து...

ஊட்டச்சத்து குறைபாடுள்ள நோயாளிகளின் காசநோய் சிகிச்சைக்கு அரசு ஆதரவு முக்கியமானது
சுகாதாரம்

ஊட்டச்சத்து குறைபாடுள்ள நோயாளிகளின் காசநோய் சிகிச்சைக்கு அரசு ஆதரவு முக்கியமானது

ஊட்டச்சத்து குறைபாடுள்ள ஒரு காசநோயாளி (TB), காசநோயை எதிர்த்துப் போராடுவது சிரமமானது; இதனால் காசநோயை நீக்கும் இலக்கை இந்தியா அடைவது கடினமாகிறது.