‘ஆசிய நாடுகளை விட இந்தியாவில் குறையும் கொடை உள்ளம்’
அண்மை தகவல்கள்

‘ஆசிய நாடுகளை விட இந்தியாவில் குறையும் கொடை உள்ளம்’

மும்பை: இந்தியா, 10வது உலக கொடை குறியீட்டின்படி (WGI), கடந்த 10 ஆண்டுகளில் தயாள மனப்பான்மை பட்டியலில் 128 நாடுகளில் 82வது இடத்தில் உள்ளது. ...

5 இந்திய குழந்தைகளில் 4 பேர் ஏன் புற்றுநோயில் இருந்து தப்பவில்லை
அண்மை தகவல்கள்

5 இந்திய குழந்தைகளில் 4 பேர் ஏன் புற்றுநோயில் இருந்து தப்பவில்லை

மும்பை: புற்றுநோயை கண்டறிய எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? 45 வயதான பிபின் ஜனாவின் கூற்றுப்படி, ஆறு மாதங்கள். அவரின் எட்டு வயது மகன் பர்மேஸ்வருக்கு 4ஆம் நிலை...