பொருளாதாரம் & கொள்கை

சமீபத்திய காலநிலை நிதித் திட்டம், வளரும் நாடுகளில் ஏன் மீண்டும்  தோல்வியடையக்கூடும்
பருவநிலை மாற்றம்

சமீபத்திய காலநிலை நிதித் திட்டம், வளரும் நாடுகளில் ஏன் மீண்டும் தோல்வியடையக்கூடும்

கடந்த 2020 முதல், வரும் 2050 வரை, ஏழை நாடுகளுக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் 600 பில்லியன் டாலர்கள், தங்கள் எரிசக்தித் துறைகளை கார்பன் நீக்கம் செய்வதற்கு...

தொற்றுநோய்க்கு முன்பே, இந்திய கிராமப்புறங்களில் 84% மற்றும் நகர்ப்புறங்களில் 42% கடன்கள் அதிகரித்தன
பொருளாதாரம்

தொற்றுநோய்க்கு முன்பே, இந்திய கிராமப்புறங்களில் 84% மற்றும் நகர்ப்புறங்களில் 42% கடன்கள் அதிகரித்தன

தொற்றுநோய் ஏற்படுத்தியுள்ள பொருளாதார நெருக்கடி, இந்தியாவின் ஏழைக் குடும்பங்களிடையே அதிகரித்து வரும் கடனை அதிகப்படுத்தியுள்ளது, மேலும் அதிகமான...