பொருளாதாரம் & கொள்கை

விரிசல்கள் வழியே சரிவு: பருவகால புலம்பெயர்ந்தவர்களின் குழந்தைகள்
வளர்ச்சி

விரிசல்கள் வழியே சரிவு: பருவகால புலம்பெயர்ந்தவர்களின் குழந்தைகள்

புலம்பெயர்ந்த குழந்தைகள் குறைந்த ஊட்டச்சத்து விளைவுகளைக் கொண்டுள்ளனர், அவர்கள் பள்ளிப் படிப்பை முடிப்பதற்கும் அரசின் கொள்கைகள் மற்றும் திட்டங்களால்...

கடன்,  அவசரத்தேவைக்கு விற்பனை: இந்தியர்கள் சுகாதாரப் பாதுகாப்புக்கு எவ்வாறு பணம் செலுத்துகின்றனர்
சுகாதாரம்

கடன், அவசரத்தேவைக்கு விற்பனை: இந்தியர்கள் சுகாதாரப் பாதுகாப்புக்கு எவ்வாறு பணம் செலுத்துகின்றனர்

காப்பீட்டுத் திட்டங்கள் குறைவதால், குடும்பங்கள் சுகாதாரப் பாதுகாப்புக்கு நிதி அளிப்பதில் பெரும்பகுதியைச் சுமக்கின்றன.