மகாராஷ்டிரா

நிலக்கரி மின் உற்பத்தி நிலையங்களுக்கு அருகில் வசிக்கும் கிராம மக்கள் உடல்நலம், நீர் பாதுகாப்பை இழந்தது எப்படி
மாசு

நிலக்கரி மின் உற்பத்தி நிலையங்களுக்கு அருகில் வசிக்கும் கிராம மக்கள் உடல்நலம், நீர் பாதுகாப்பை இழந்தது எப்படி

நாக்பூரில் உள்ள இரண்டு அனல் மின் நிலையங்களில் இருந்து பறக்கும் சாம்பல், மக்களுக்கு மூச்சுத் திணறலை ஏற்படுத்தியது மற்றும் தண்ணீர் பாதுகாப்பின்மையுடன்...

சமூக வன உரிமைகள் கோண்டியாவின் பெண்கள், இளைஞர்களுக்கு எவ்வாறு அதிகாரம் அளித்தன
நில உரிமைகள்

சமூக வன உரிமைகள் கோண்டியாவின் பெண்கள், இளைஞர்களுக்கு எவ்வாறு அதிகாரம் அளித்தன

சமூக வன உரிமைகளை அங்கீகரிப்பது, பெண்களின் சமூக-பொருளாதார நிலையை மேம்படுத்தியுள்ளது மற்றும் கோண்டியாவின் வனக் கிராமங்களின் இளைஞர்களிடையே துன்பகரமான...