மகாராஷ்டிரா

மும்பையில் பொங்கும் மிதி ஆறும் நிரந்தர வசிப்பிடத்திற்காக காத்திருப்பவர்களும்
ஆட்சிமுறை

மும்பையில் பொங்கும் மிதி ஆறும் நிரந்தர வசிப்பிடத்திற்காக காத்திருப்பவர்களும்

மிதி ஆற்றைச் சுற்றியுள்ள தாழ்வான குடிசைப்பகுதிகளில் வசிப்பவர்கள் அதன் நீர்மட்டத்தை கண்காணித்தபடியே வாழ்கின்றனர், பருவமழையில் ஆற்றில் வெள்ளம் வரும்போது...

குடிநீர் குழாயானது பெண்களின் நேரத்தை மிச்சப்படுத்துகிறது; ஆனால் ஆணாதிக்கம் அதை மற்ற வேலைகளால் நிரப்புகிறது
வளர்ச்சி

குடிநீர் குழாயானது பெண்களின் நேரத்தை மிச்சப்படுத்துகிறது; ஆனால் ஆணாதிக்கம் அதை மற்ற வேலைகளால்...

மகாராஷ்டிரா கிராமத்தைச் சேர்ந்த பெண்கள், காய்ந்து கிடக்கும் கிணற்றில் இருந்து தண்ணீரை சேகரிக்கும் நேரத்தையும், காயம் ஏற்படும் அபாயத்தையும்...