தொழில் துறை

ஒற்றை பயன்பாட்டு பிளாஸ்டிக்கை ஒழிக்க இந்தியா என்ன செய்ய வேண்டும்
பூகோளம்சரிபார்ப்பு

ஒற்றை பயன்பாட்டு பிளாஸ்டிக்கை ஒழிக்க இந்தியா என்ன செய்ய வேண்டும்

தற்போதுள்ள தடையை இந்தியா மோசமாக அமல்படுத்துவதும், பிளாஸ்டிக் துறையின் எதிர்ப்பும் அடுத்த ஆண்டு முதல் ஒற்றை பயன்பாட்டு பிளாஸ்டிக்கை ஒழிப்பதற்கான செயல்...

புதிய தொழிலாளர் சட்டங்கள், 2021ம் ஆண்டில்  வேலைவாய்ப்பை உருவாக்குமா?
இந்தியவின் வேலைவாய்ப்பு பிரச்சனைகள்

புதிய தொழிலாளர் சட்டங்கள், 2021ம் ஆண்டில் வேலைவாய்ப்பை உருவாக்குமா?

எம்ஜிஎன்ஆர்இஜிஎஸ், நகர்ப்புற வேலைவாய்ப்பு திட்டம் உள்ளிட்டவை முறைசாரா தொழிலாளர்களுக்கு சிறந்த பாதுகாப்பு மற்றும் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் குறித்த...