தொழில் துறை

ஆசியாவின் மிகப்பெரிய முன்மொழியப்பட்ட நிலக்கரி சுரங்கத்தை எதிர்க்கும் பழங்குடி மக்கள்
மேற்கு வங்கம்

ஆசியாவின் மிகப்பெரிய முன்மொழியப்பட்ட நிலக்கரி சுரங்கத்தை எதிர்க்கும் பழங்குடி மக்கள்

மேற்கு வங்கத்தின் பிர்பூமில் உள்ள தியோச்சா-பச்சாமி நிலக்கரிச் சுரங்கம் உலகின் இரண்டாவது பெரிய நிலக்கரிச் சுரங்கமாக இருக்கலாம், ஆனால் உள்ளூர்...

பருவநிலை மாற்றம்,  போட்டியாளர்களின் மலிவான தேயிலை டார்ஜிலிங் தேயிலை தொழிற்சாலைகளுக்கு ஆபத்து
அசாம்

பருவநிலை மாற்றம், போட்டியாளர்களின் மலிவான தேயிலை டார்ஜிலிங் தேயிலை தொழிற்சாலைகளுக்கு ஆபத்து

டார்ஜிலிங் தேயிலையின் உற்பத்திச் செலவுகள் அதிகரித்துள்ளன, அதே சமயம் விலை போதிய அளவு உயராததால், இந்தியத் தேயிலையின் 'ஷாம்பெயின்' உற்பத்தி செய்யும்...