உத்தரகாண்ட்

உத்தரகாண்ட்: ஆறு மாதங்களாகியும், வைசி அணைக்காக இடம்பெயர்ந்த பழங்குடியினர் இன்னும் புனரமைப்புக்காக காத்திருப்பு
நில உரிமைகள்

உத்தரகாண்ட்: ஆறு மாதங்களாகியும், வைசி அணைக்காக இடம்பெயர்ந்த பழங்குடியினர் இன்னும் புனரமைப்புக்காக...

வைசி நீர்மின்சார திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக கட்டப்பட்ட வைசி அணை, லஹோரி கிராமத்தை நீரில் மூழ்கடித்தது மற்றும் அதன் காரணமாக 470 குடியிருப்பாளர்கள் இடம்...

உத்தரகாண்டின் காடுகளைப் பாதுகாக்கும் நோக்கத்திலான கிராம வன பஞ்சாயத்துகள் அவற்றின் தன்மையை எப்படி இழக்கின்றன
ஆட்சிமுறை

உத்தரகாண்டின் காடுகளைப் பாதுகாக்கும் நோக்கத்திலான கிராம வன பஞ்சாயத்துகள் அவற்றின் தன்மையை எப்படி...

நைனிடால், உத்தரகாண்ட்: எழுபத்தேழு வயதான சந்தன் சிங் பிஷ்ட், ஜூன் மாத வெயில் காலையில் எங்களுக்காக தனது வீட்டின் முன்புற முற்றத்தில் காத்திருந்தார்....