உத்தரகாண்ட்

உத்தரகாண்டின் காடுகளைப் பாதுகாக்கும் நோக்கத்திலான கிராம வன பஞ்சாயத்துகள் அவற்றின் தன்மையை எப்படி இழக்கின்றன
ஆட்சிமுறை

உத்தரகாண்டின் காடுகளைப் பாதுகாக்கும் நோக்கத்திலான கிராம வன பஞ்சாயத்துகள் அவற்றின் தன்மையை எப்படி இழக்கின்றன

நைனிடால், உத்தரகாண்ட்: எழுபத்தேழு வயதான சந்தன் சிங் பிஷ்ட், ஜூன் மாத வெயில் காலையில் எங்களுக்காக தனது வீட்டின் முன்புற முற்றத்தில் காத்திருந்தார்....

உத்தரகாண்ட் இயற்கை நீரூற்று புதுப்பிப்பு பெண்களை ஒன்றிணைக்கிறது
பருவநிலை மாற்றம்

உத்தரகாண்ட் இயற்கை நீரூற்று புதுப்பிப்பு பெண்களை ஒன்றிணைக்கிறது

உத்தரகண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள கிராமங்களுக்கு இயற்கை நீரூற்றுகள் முக்கிய நீர் ஆதாரமாக உள்ளது.