ஒடிசா

ஒடிசாவில் உள்ள விதை வங்கிகள் எப்படி இயற்கை விவசாயத்தை ஊக்குவிக்கின்றன
வேளாண்மை

ஒடிசாவில் உள்ள விதை வங்கிகள் எப்படி இயற்கை விவசாயத்தை ஊக்குவிக்கின்றன

பாரம்பரிய ரக விதைகள், கலப்பின வகைகளிடம் நிலத்தை இழந்து வருவதால், ஒடிசாவில் உள்ள விதை வங்கிகள் இந்தியாவின் உள்நாட்டு விதை பன்முகத்தன்மையை புதுப்பிக்க...

மீண்டும் மீண்டும் வெள்ளம், புயல்கள் ஒடிசா விவசாயிகளை வேலைக்காக இடம்பெயரச் செய்கின்றன
பருவநிலை மாற்றம்

மீண்டும் மீண்டும் வெள்ளம், புயல்கள் ஒடிசா விவசாயிகளை வேலைக்காக இடம்பெயரச் செய்கின்றன

ஒடிசாவின் புவியியல் பகுதியில் கிட்டத்தட்ட ஐந்தில் ஒரு பகுதி வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்படுகிறது, இது விவசாயத்தை நம்பியிருக்கும் அதன் 85% மக்களின்...