தமிழ்நாடு

மிகப்பெரிய மின்கடனில் உள்ள இந்திய மாநிலங்களை, எவ்வாறு தூய்மையான ஆற்றல் மீட்டெடுக்கும்
ஆதாரங்கள்

மிகப்பெரிய மின்கடனில் உள்ள இந்திய மாநிலங்களை, எவ்வாறு தூய்மையான ஆற்றல் மீட்டெடுக்கும்

சமுதாய சூரிய மின்சக்தி மற்றும் காற்றாலைகள், இந்தியாவின் மின் விநியோகஸ்தர்கள் எதிர்கொள்ளும் நிதி நெருக்கடியை எளிதாக்கும், அவை மானிய விலையை, பெரிய...

தமிழக பட்டாசு ஆலைகளில் 70% பெண் தொழிலாளர்கள், ஆனால் ஆண்களில் பாதியளவு ஊதியமே பெறுகிறார்கள்
பெண்கள்

தமிழக பட்டாசு ஆலைகளில் 70% பெண் தொழிலாளர்கள், ஆனால் ஆண்களில் பாதியளவு ஊதியமே பெறுகிறார்கள்

மிக அதிகபட்ச பெண் தொழிலாளர் பங்கேற்பு விகிதங்களை (30%) கொண்ட மாநிலங்களில் தமிழகமும் ஒன்றாகும், அது தேசிய சராசரியை விட (19%) அதிகமாகும். எனினும் கூட,...