தமிழ்நாடு

வீட்டு வேலையாட்கள் குறைந்தபட்ச ஊதியம் பெற 6 வீடுகளில் வேலை செய்ய வேண்டியுள்ளது: ஆய்வு
அண்மை தகவல்கள்

வீட்டு வேலையாட்கள் குறைந்தபட்ச ஊதியம் பெற 6 வீடுகளில் வேலை செய்ய வேண்டியுள்ளது: ஆய்வு

முதலாளிகள் தாங்கள் போதுமான ஊதியம் வழங்குவதாக நம்புகிறார்கள், ஊதியத்தை நிர்ணயிக்கும் போது திறமைகளை கருத்தில் கொள்ள மாட்டார்கள் மற்றும் சாதி மற்றும்...

மிகப்பெரிய மின்கடனில் உள்ள இந்திய மாநிலங்களை, எவ்வாறு தூய்மையான ஆற்றல் மீட்டெடுக்கும்
ஆதாரங்கள்

மிகப்பெரிய மின்கடனில் உள்ள இந்திய மாநிலங்களை, எவ்வாறு தூய்மையான ஆற்றல் மீட்டெடுக்கும்

சமுதாய சூரிய மின்சக்தி மற்றும் காற்றாலைகள், இந்தியாவின் மின் விநியோகஸ்தர்கள் எதிர்கொள்ளும் நிதி நெருக்கடியை எளிதாக்கும், அவை மானிய விலையை, பெரிய...