You Searched For "COVID19"

கேரளாவின் கோவிட் -19 அதிகரிப்பு, ஏன் ஒரு புதிய எழுச்சியைக் குறிக்கவில்லை
கோவிட்-19

கேரளாவின் கோவிட் -19 அதிகரிப்பு, ஏன் ஒரு புதிய எழுச்சியைக் குறிக்கவில்லை

கோவிட் -19 தொற்று தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் ஒரே பெரிய இந்திய மாநிலம் கேரளா. ஆனால் இது, மாநிலத்தில் ஒரு புதிய அலையின் தொடக்கமாக இருக்க வாய்ப்பில்லை...

தேசிய சுகாதார இயக்க இணையதளத்தில் 2 மடங்கு அதிகாரப்பூர்வ கோவிட் எண்ணிக்கையில் அறியப்படாத காரணங்களால் இறப்புகள்
கோவிட்-19

தேசிய சுகாதார இயக்க இணையதளத்தில் 2 மடங்கு அதிகாரப்பூர்வ கோவிட் எண்ணிக்கையில் 'அறியப்படாத...

விடுபட்ட கோவிட் -19 இறப்புகளின் சாத்தியமான எண்ணிக்கையை, தேசிய சுகாதார இயக்கத்தின் சமீபத்திய தகவல்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன. மே 2019 உடன்...