கர்நாடகா

மறுவாழ்வுக்காக நீண்ட காலம் காத்திருப்பது, ஆயிரக்கணக்கானவர்களை கையால் கழிவு அள்ள வழிவகுக்கும்
ஆட்சிமுறை

மறுவாழ்வுக்காக நீண்ட காலம் காத்திருப்பது, ஆயிரக்கணக்கானவர்களை கையால் கழிவு அள்ள வழிவகுக்கும்

அரசு துறைகளின் அக்கறையின்மை மற்றும் கையால் கழிவு அள்ளுவோர் குறித்த நம்பகமான தரவு இல்லாதது, மறுவாழ்வு முயற்சிகளுக்கு ஒரு தடையாக உள்ளது என்று...

‘சூப்பர் ஸ்பிரெடிங்’ கர்நாடகாவில் அதிக கோவிட் -19 பரவலுக்கு காரணம் என்பதை தொடர்பு தடமறிதல் தரவு காட்டுகிறது
அண்மை தகவல்கள்

‘சூப்பர் ஸ்பிரெடிங்’ கர்நாடகாவில் அதிக கோவிட் -19 பரவலுக்கு காரணம் என்பதை தொடர்பு தடமறிதல் தரவு காட்டுகிறது

டெல்லி: கர்நாடகாவில் பெரும்பாலான கோவிட் -19 வழக்குகள், சமூகப்பரவலுக்கு முந்தைய நிலையை குறிப்பிடும் “சூப்பர் ஸ்பிரெடர்ஸ்” என்று அழைக்கப்படும்...