கர்நாடகா

வாழ்வாதாரத்தை இழக்கும் வகையில் கர்நாடகாவில் புதிய பசு வதை தடுப்புச் சட்டம்
ஆட்சிமுறை

வாழ்வாதாரத்தை இழக்கும் வகையில் கர்நாடகாவில் புதிய பசு வதை தடுப்புச் சட்டம்

பெங்களூரு சிவாஜி நகரில் உள்ள இறைச்சிக் கடைக்காரரான ஷாஹித் குரேஷி, 2021ஆம் ஆண்டு கர்நாடகாவில் பசு வதை தடை செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து தனது வாழ்வாதாரத்தை...

மறுவாழ்வுக்காக நீண்ட காலம் காத்திருப்பது, ஆயிரக்கணக்கானவர்களை கையால் கழிவு அள்ள வழிவகுக்கும்
ஆட்சிமுறை

மறுவாழ்வுக்காக நீண்ட காலம் காத்திருப்பது, ஆயிரக்கணக்கானவர்களை கையால் கழிவு அள்ள வழிவகுக்கும்

அரசு துறைகளின் அக்கறையின்மை மற்றும் கையால் கழிவு அள்ளுவோர் குறித்த நம்பகமான தரவு இல்லாதது, மறுவாழ்வு முயற்சிகளுக்கு ஒரு தடையாக உள்ளது என்று...