அசாம் எண்ணெய் வயல் தீ: சுற்றுச்சூழல் அனுமதிகளை மறுபரிசீலனை செய்ய விரும்பும் வனவிலங்கு நிறுவனம்,  ஆர்டிஐ தகவல்
அண்மை தகவல்கள்

அசாம் எண்ணெய் வயல் தீ: சுற்றுச்சூழல் அனுமதிகளை மறுபரிசீலனை செய்ய விரும்பும் வனவிலங்கு நிறுவனம், ...

பெங்களூரு: அசாமில் உள்ள பாக்ஜன் எண்ணெய் வயலில் ஏற்பட்ட தீ விபத்து மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பேரிடரை அடுத்து, ஏப்ரல் 2020ல் ஆயில் இந்தியா லிமிடெட்டிற்கு ...

கோவிட் -19: இந்தியா தனது விலங்கு, இறைச்சி சந்தைகளை கட்டுப்படுத்த வேண்டும்
அண்மை தகவல்கள்

கோவிட் -19: இந்தியா தனது விலங்கு, இறைச்சி சந்தைகளை கட்டுப்படுத்த வேண்டும்

பெங்களூரு:இறைச்சி மற்றும் உயிருடன் இறைச்சிக்காக விலங்குகளை விற்கும் பல சந்தைகளை இந்தியா கட்டுப்படுத்த வேண்டும் - குறிப்பாக கோவிட்19 பரவலால்- இதுபோன்ற...