குழந்தை உரிமைகள்

வெறும் ரூ. 5,000 இழப்பீட்டு நிதியுடன், கடத்தலில் இருந்து தப்பியவர்களுக்கு பணம் தர போராடும் வங்காளம்
விசாரணைகள்

வெறும் ரூ. 5,000 இழப்பீட்டு நிதியுடன், கடத்தலில் இருந்து தப்பியவர்களுக்கு பணம் தர போராடும் வங்காளம்

கொடூரமான குற்றங்களில் இருந்து தப்பிப்பிழைத்தவர்களுக்கு இழப்பீடு வழங்குவதற்கான மேற்கு வங்க மாநில ஒதுக்கீடு மற்றும் அதன் மாவட்ட சட்ட சேவை அதிகாரிகளால்...

கதுவாவுக்கு பிந்தைய சட்டம் காஷ்மீரில் சிறார் பாலியல் அத்துமீறல் அதிகரிப்பை காண்கிறது
ஜம்மு காஷ்மீர்

கதுவாவுக்கு பிந்தைய சட்டம் காஷ்மீரில் சிறார் பாலியல் அத்துமீறல் அதிகரிப்பை காண்கிறது

ஜம்மு-காஷ்மீரில், சிறார் பாலியல் துஷ்பிரயோகத்திற்கு எதிரான சட்டம் அமலான நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை, காஷ்மீர் பகுதியில் ஆண்டுக்கு சராசரியாக 30...