You Searched For "Health"

ஊட்டச்சத்து குறைபாடுள்ள நோயாளிகளின் காசநோய் சிகிச்சைக்கு அரசு ஆதரவு முக்கியமானது
சுகாதாரம்

ஊட்டச்சத்து குறைபாடுள்ள நோயாளிகளின் காசநோய் சிகிச்சைக்கு அரசு ஆதரவு முக்கியமானது

ஊட்டச்சத்து குறைபாடுள்ள ஒரு காசநோயாளி (TB), காசநோயை எதிர்த்துப் போராடுவது சிரமமானது; இதனால் காசநோயை நீக்கும் இலக்கை இந்தியா அடைவது கடினமாகிறது.

2030ம் ஆண்டுக்குள் நிலையான வளர்ச்சி இலக்குகளை அடையும்  பாதையில் உலகம் இல்லை: அறிக்கை
வளர்ச்சி

2030ம் ஆண்டுக்குள் நிலையான வளர்ச்சி இலக்குகளை அடையும் பாதையில் உலகம் இல்லை: அறிக்கை

இந்தியா ஏற்கனவே மலேரியாவிற்கான நிலையான வளர்ச்சி இலக்குகளை அடைந்துள்ளது, ஆனால் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு மற்றும் சுகாதாரத்திற்கான இலக்குகளை அடைவதில்...