நடுவண்

பாதிப்புக்குள்ளாகும் தெருவோர வியாபாரிகளில் 11% மட்டுமே பிரதமரின் கடன் திட்டத்தில் பயனடைந்துள்ளனர்: ஆய்வு
ஆட்சிமுறை

பாதிப்புக்குள்ளாகும் தெருவோர வியாபாரிகளில் 11% மட்டுமே பிரதமரின் கடன் திட்டத்தில் பயனடைந்துள்ளனர்:...

பெருந்தொற்றால் தெருவோர விற்பனை பாதித்த நிலையில், அரசின் நுண்கடன் திட்டம், இந்தியாவின் ஏழை வியாபாரிகளுக்கு கடைக்காரர்களுக்கு உதவியிருக்கலாம். ஆனால்...

எத்தனை பேர் கழிப்பறை அணுகுகின்றனர் என்பதை அறிய, கணக்கெடுப்பாளர்கள் சரியான கேள்விகளை  கேட்க வேண்டும்
தரவு இடைவெளிகள்

எத்தனை பேர் கழிப்பறை அணுகுகின்றனர் என்பதை அறிய, கணக்கெடுப்பாளர்கள் சரியான கேள்விகளை கேட்க வேண்டும்

கணக்கெடுப்புகளில் கேட்கப்படும் கேள்விகளின் வகையை பொறுத்து, சுகாதாரத் தரவு மாறுபடும். ஒரு உறுப்பினருக்கு பதிலாக ஒரு வீட்டில் உள்ள அனைத்து தனிநபர்களின்...