பீகார்

மேற்கு பீகாரில் நடந்த ஒரு போராட்டம், சர்வே எடுக்காத நில குடியிருப்பாளர்களை எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பதை காட்டுகிறது
நில உரிமைகள்

மேற்கு பீகாரில் நடந்த ஒரு போராட்டம், சர்வே எடுக்காத நில குடியிருப்பாளர்களை எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பதை காட்டுகிறது

எட்டு இந்திய மாநிலங்கள், இரு யூனியன் பிரதேசங்களில் மாநில அரசால் ஆய்வு செய்யப்படாத பகுதிகள் உள்ளன. இந்த நிலங்களில் வாழும் மற்றும் வேலை செய்யும்...

‘ஆண்கள் என்ன செய்யப்போகிறார்கள் என்பதை அவர்கள் சொல்லட்டும், நான் செய்ய வேண்டியதை நானே செய்வேன்’
அண்மை தகவல்கள்

‘ஆண்கள் என்ன செய்யப்போகிறார்கள் என்பதை அவர்கள் சொல்லட்டும், நான் செய்ய வேண்டியதை நானே செய்வேன்’

பாட்னா: பீகாரில், ஒரு கிராமத் தலைவராக (முகியா) இருந்து வழிநடத்தியது ஒரு பெண் என்று கேள்விப்பட்டபோது, 50 வயது ராம்வதி தேவி (பெயர் மாற்றப்பட்டுள்ளது) ...