முசாபர்பூர் குழந்தைகளில் 5 இல் 2 எடை குறைந்தவை; 2 இல் 1க்கு வளர்ச்சி குறைபாடு
அண்மை தகவல்கள்

முசாபர்பூர் குழந்தைகளில் 5 இல் 2 எடை குறைந்தவை; 2 இல் 1க்கு வளர்ச்சி குறைபாடு

மும்பை: சமீபத்தில் பீகாரின் முசாபர்பூர், அண்மைக்கால வரலாற்றில் மிக மோசமானதாக, மூளை அழற்சி பாதிப்பை அனுபவிப்பத நிலையில், மாநில அளவிலான ஊட்டச்சத்து...

பீகார் ஏழைகளின் முன்னுரிமை பொது சுகாதாரம், வேலை, சாலை, கடைசியாக பணப்பரிமாற்றம்
அண்மை தகவல்கள்

பீகார் ஏழைகளின் முன்னுரிமை பொது சுகாதாரம், வேலை, சாலை, கடைசியாக பணப்பரிமாற்றம்

மும்பை: பீகாரில் ஜூன் 21, 2019ன்படி மூளைக்காய்ச்சலால் 128 குழந்தைகள் இறந்த நிலையில், புதிய ஆய்வு ஒன்றில் மாநிலத்தின் கிராமப்புற மக்கள் பொது...