ராஜஸ்தான்

ராஜஸ்தானின் தேவையற்றதாகக் கருதப்படும் மகள்கள்: கருவில் பாலினம் கண்டறிதல் மற்றும் பெண் கருக்கொலை
பாலினம்சரிபார்ப்பு

ராஜஸ்தானின் தேவையற்றதாகக் கருதப்படும் மகள்கள்: கருவில் பாலினம் கண்டறிதல் மற்றும் பெண் கருக்கொலை

ஆண் குழந்தைகள் மீதான தீவிர விருப்பம் காரணமாக, பல குடும்பங்கள் குழந்தையின் பாலினத்தை சட்டவிரோதமாக கண்டறிய முயல்கின்றன, மேலும் அது பெண் குழந்தையாக...

அட்டா-சட்டா: ராஜஸ்தானில் பண்டமாற்று மணப்பெண்கள்
பாலினம்சரிபார்ப்பு

அட்டா-சட்டா: ராஜஸ்தானில் பண்டமாற்று மணப்பெண்கள்

அட்டா - சட்டா வழக்கத்தின் பெயரால் இரு குடும்பங்களுக்கு இடையே பரிமாறப்படும் மணமக்கள், அவர்களின் வாழ்நாள் முழுவதும் வன்முறை, பிரிவு மற்றும்...