பஞ்சாப்

2022 இல் பஞ்சாப் வயல் எரிப்பு சம்பவங்கள் 30% குறைவு: தரவு எவ்வளவு நம்பகமானது?
தரவு இடைவெளிகள்

2022 இல் பஞ்சாப் வயல் எரிப்பு சம்பவங்கள் 30% குறைவு: தரவு எவ்வளவு நம்பகமானது?

பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானாவில் செப்டம்பர் நடுப்பகுதியிலிருந்து நவம்பர் வரை, சாகுபடி முடிந்த விளை நிலங்களில் புற்களை எரிப்பது குறைந்துள்ளதாக, நாசா தரவுகள்...

இயற்கை விவசாயத்திற்கு ஆதரவளிக்காத நாடு: இரசாயன விவசாயத்தை கைவிடுவது பஞ்சாப்பிற்கு ஏன் கடினமானது
வேளாண்மை

இயற்கை விவசாயத்திற்கு ஆதரவளிக்காத நாடு: இரசாயன விவசாயத்தை கைவிடுவது பஞ்சாப்பிற்கு ஏன் கடினமானது

பஞ்சாப் உரங்கள், பூச்சிக்கொல்லிகள் மற்றும் பெரிய இயந்திரங்களை அதிகம் பயன்படுத்துகிறது, இதில் ரசாயன விவசாயத்திற்கான அரசாங்க ஆதரவு உட்பட, கரிம மற்றும்...