மத்திய பிரதேசம்

விளக்கம்: ஆப்பிரிக்க சிறுத்தைகளை இந்தியாவிற்கு இடமாற்றம் செய்வது ஒரு மோசமான யோசனை என்கின்றனர் ஆர்வலர்கள்
இன்று நான் கற்றது: இந்தியாஸ்பெண்ட் விரித்துரை

விளக்கம்: ஆப்பிரிக்க சிறுத்தைகளை இந்தியாவிற்கு இடமாற்றம் செய்வது ஒரு மோசமான யோசனை என்கின்றனர்...

மும்பை: கடைசியாக ஆசிய சிறுத்தைகள் நம் நாட்டில் அழிந்து 70 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான நிலையில், நமீபியாவில் இருந்து மத்திய பிரதேசத்தின் குனோ தேசிய...

தொற்று நீடிக்கும் நிலையில், ஜூனியர் டாக்டர்கள் நல்ல ஊதியம் மற்றும் பணிச்சூழலை கேட்கின்றனர்
கோவிட்-19

தொற்று நீடிக்கும் நிலையில், ஜூனியர் டாக்டர்கள் நல்ல ஊதியம் மற்றும் பணிச்சூழலை கேட்கின்றனர்

மருத்துவமனைகளில், எந்தவொரு தயாரிப்பு, பாதுகாப்பு, சலுகைகள் இன்றி கோவிட் -19 பணியில் இருந்து தாங்கள் ஈடுபட வைக்கப்பட்டதாக, ஜூனியர் டாக்டர்கள்...