மத்திய பிரதேசம்

தொற்று நீடிக்கும் நிலையில், ஜூனியர் டாக்டர்கள் நல்ல ஊதியம் மற்றும் பணிச்சூழலை கேட்கின்றனர்
கோவிட்-19

தொற்று நீடிக்கும் நிலையில், ஜூனியர் டாக்டர்கள் நல்ல ஊதியம் மற்றும் பணிச்சூழலை கேட்கின்றனர்

மருத்துவமனைகளில், எந்தவொரு தயாரிப்பு, பாதுகாப்பு, சலுகைகள் இன்றி கோவிட் -19 பணியில் இருந்து தாங்கள் ஈடுபட வைக்கப்பட்டதாக, ஜூனியர் டாக்டர்கள்...

இந்தியாவின் கோவிட்19 தடுப்பூசி சோதனை பங்கேற்பாளர்கள், தாங்கள் தவறாக வழிநடத்தப்பட்டதாக அதிருப்தி
கோவிட்-19

இந்தியாவின் கோவிட்19 தடுப்பூசி சோதனை பங்கேற்பாளர்கள், தாங்கள் தவறாக வழிநடத்தப்பட்டதாக அதிருப்தி

கோவாக்சின் தடுப்பூசி பரிசோதனைக்கான பங்கேற்பாளர்கள், ரூ.750 தொகைக்கு, பின்தங்கிய பகுதிகளில் இருந்து அழைக்கப்பட்டுள்ளனர், பரிசோதனையில்...