இமாச்சல பிரதேசம்

இமாச்சல் அணைப்பகுதியில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டவர்கள் மறுவாழ்வுக்கு 50 ஆண்டுகளாக காத்திருப்பு
நில உரிமைகள்

இமாச்சல் அணைப்பகுதியில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டவர்கள் மறுவாழ்வுக்கு 50 ஆண்டுகளாக காத்திருப்பு

இந்தியா அதன் நீர் திறனை அதிகரிக்க திட்டமிட்டுள்ள நிலையில், பல தசாப்தங்களாக பழமையான அணை திட்டப்பணிகளுக்காக இடம்பெயர்ந்த ஆயிரக்கணக்கானவர்களுக்கு இன்னும்...

இமயமலை, நெருக்கடியான வாழ்க்கை என எச்சரிக்கும் ஐபிசிசி அறிக்கை
அண்மை தகவல்கள்

இமயமலை, நெருக்கடியான வாழ்க்கை என எச்சரிக்கும் ஐபிசிசி அறிக்கை

ஹம்தா பாஸ், இமாச்சல பிரதேசம்: “ப்ருத்வி கரம் ஹோ ரஹி ஹை” (பூமி வெப்பமடைகிறது) என்று, இமாச்சல பிரதேசத்தின் லாஹுல் மற்றும் ஸ்பிதி மாவட்டத்தில் இருக்கும்,...