You Searched For "disease"

முந்தைய ஆண்டுகளில் வேறு எந்த தொற்றையும் விட 2020ல் அதிகமான இந்தியர்கள் கோவிட்டால் பாதிப்பு
கோவிட்-19

முந்தைய ஆண்டுகளில் வேறு எந்த தொற்றையும் விட 2020ல் அதிகமான இந்தியர்கள் கோவிட்டால் பாதிப்பு

கடந்த 2020ம் ஆண்டின் இறுதியில், இந்தியாவில் அதிகாரப்பூர்வமாக ஒரு கோடி உறுதிப்படுத்தப்பட்ட கோவிட்-19 வழக்குகள் இருந்தன. இருப்பினும், அறிகுறியற்ற தன்மை...

புதிய கோவிட் உருமாற்றம் வைரஸை மாற்றியமைக்கும் முயற்சி
இந்தியா ஸ்பெண்ட் நேர்காணல்கள்

'புதிய கோவிட் உருமாற்றம் வைரஸை மாற்றியமைக்கும் முயற்சி'

கோவிட் வைரஸ் - அல்லது அதன் தீவிரம் - வைரஸின் முந்தைய திரிபுக்கு சமமானதாக இருந்தாலும், அதிகமான நோயாளிகள் கடுமையான நோய் மற்றும் அதிக இறப்புகளுக்கு...