You Searched For "disease"

கல்லுக்கான விலை: ராஜஸ்தானின் குவாரிகளில் குழந்தைகள் சிலிகோசிஸ் அபாயத்தில் உள்ளனர்
ராஜஸ்தான்

கல்லுக்கான விலை: ராஜஸ்தானின் குவாரிகளில் குழந்தைகள் சிலிகோசிஸ் அபாயத்தில் உள்ளனர்

சுரங்கங்களில் உள்ள சிலிக்கா தூசியால் ஏற்படும் குணப்படுத்த முடியாத சிலிகோசிஸ் என்ற நோயானது பெற்றோர்கள் தாக்கும்போது, அவர்களுக்கு பதிலாக குழந்தைகள் கல்...

முந்தைய ஆண்டுகளில் வேறு எந்த தொற்றையும் விட 2020ல் அதிகமான இந்தியர்கள் கோவிட்டால் பாதிப்பு
கோவிட்-19

முந்தைய ஆண்டுகளில் வேறு எந்த தொற்றையும் விட 2020ல் அதிகமான இந்தியர்கள் கோவிட்டால் பாதிப்பு

கடந்த 2020ம் ஆண்டின் இறுதியில், இந்தியாவில் அதிகாரப்பூர்வமாக ஒரு கோடி உறுதிப்படுத்தப்பட்ட கோவிட்-19 வழக்குகள் இருந்தன. இருப்பினும், அறிகுறியற்ற தன்மை...