இந்தியாவில் 3 வாரங்களுக்குள் பரவிய கோவிட்-19 மூன்றாவது அலை
தரவுக்காட்சி

இந்தியாவில் 3 வாரங்களுக்குள் பரவிய கோவிட்-19 மூன்றாவது அலை

டிசம்பர் 27 அன்று, இந்தியாவின் 734 மாவட்டங்களில் 3%க்கும் குறைவாகவே கோவிட்-19 நேர்மறை விகிதம், 5%க்கும் அதிகமாக இருந்தது. ஜனவரி 11, 2022 இல், இது 42%...

100 கோடி தடுப்பூசி சாதனையில் பின்தங்கியுள்ள பெண்கள், பழங்குடியினர்
கோவிட்-19

100 கோடி தடுப்பூசி சாதனையில் பின்தங்கியுள்ள பெண்கள், பழங்குடியினர்

கோவிட்-19 தடுப்பூசி திட்டம், இந்தியாவின் பழங்குடியினர் ஆதிக்கம் செலுத்தும் மாவட்டங்கள் மற்றும் பகுதிகளில் மிகக்குறைவாக உள்ளது என்று, மாவட்ட அளவிலான...