மதிப்பிடப்பட்ட 74 நகரங்களில் பாட்டியாலாவில் மட்டுமே சுத்தமான காற்று; புதிய காற்றுமாசு தடுப்பு திட்டத்தின் தொடக்கத்திலேயே தடுமாற்றம்

தூய்மை கங்கை திட்டத்தின் 2020 காலக்கெடு நெருங்கும் நிலையில் செலவிடப்பட்டது கால்பங்கு நிதியே; நிறைவு பெறாத கழிவுநீர் திட்டங்களால் மோசமடையும் நீரின் தரம்