செய்திகளில்

இந்தியா தனது பொதுநூலகங்களுக்கு எவ்வளவு செலவு செய்கிறது?
அண்மை தகவல்கள்

இந்தியா தனது பொதுநூலகங்களுக்கு எவ்வளவு செலவு செய்கிறது?

பெங்களூரு: பெங்களூருவிற்கு சமீபத்தில் சென்று வந்த போது, நூல்களை கடன் தரும் தனியார் சங்கிலி அமைப்பான ஜஸ்ட்புக்ஸ் கிளை, தனிமைப்படுத்தப்பட்ட குறுகிய...

காசநோய்க்கு எதிரான இந்தியாவின் போரில் மருந்தகங்கள் எவ்வாறு உதவக்கூடும்
அண்மை தகவல்கள்

காசநோய்க்கு எதிரான இந்தியாவின் போரில் மருந்தகங்கள் எவ்வாறு உதவக்கூடும்

மும்பை: காசநோய் (TB) பரிசோதனை மற்றும் மருத்துவர் பரிந்துரைகளில் பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட மருந்தகங்கள், இந்தியாவில் நோய் பாதிப்பு மற்றும் கண்டறிதலை கணிசமாக...