தொற்றின் தாக்கம்: 9 மாதங்கள் ஆகியும் அதிக இளம் தொழிலாளர்கள் வேலையின்றி உள்ளனர்
பொருளாதாரம்

தொற்றின் தாக்கம்: 9 மாதங்கள் ஆகியும் அதிக இளம் தொழிலாளர்கள் வேலையின்றி உள்ளனர்

வேலையிழந்த அதிக இளம் தொழிலாளர்கள், மற்றும் பெண்கள், அவற்றை மீட்க போராடி வருகின்றனர். வேலைவாய்ப்பு விகிதங்கள் மீண்டுள்ள சூழலிலும், வேலைவாய்ப்பு தரம்...

சம்பள வேலைகளின் பங்கு உயர்கிறது, ஆனால் பெண்கள் சுயதொழில் செய்யவே அதிக வாய்ப்பு
அண்மை தகவல்கள்

சம்பள வேலைகளின் பங்கு உயர்கிறது, ஆனால் பெண்கள் சுயதொழில் செய்யவே அதிக வாய்ப்பு

பெங்களூரு: இந்தியாவின் தொழிலாளர் தொகுப்பில் ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்ததை விட குறைவான பெண்கள் உள்ளனர்: 2011-12 மற்றும் 25% உடன் ஒப்பிடும்போது...