குடும்பங்கள் தங்கள் இதய நோய்க்கான அபாயத்தை எவ்வாறு குறைக்கலாம்
சுகாதாரம்சரிபார்ப்பு

குடும்பங்கள் தங்கள் இதய நோய்க்கான அபாயத்தை எவ்வாறு குறைக்கலாம்

வழக்கமான வருடாந்திர கண்காணிப்பு மற்றும் ஆலோசனையுடன் ஒப்பிடுகையில், இதய நோய் தொடர்புகளை கொண்ட குடும்பங்கள், அவற்றின் நடத்தை மற்றும் உணவை மாற்ற...

தடுப்பூசி விகிதம் அதிகரித்துள்ளது, ஆனால் டிசம்பர் 2021 இலக்கை சந்திக்க போதுமானதாக இல்லை
தரவுக்காட்சி

தடுப்பூசி விகிதம் அதிகரித்துள்ளது, ஆனால் டிசம்பர் 2021 இலக்கை சந்திக்க போதுமானதாக இல்லை

மே மாதத்தில் ஒரு நாளைக்கு 1.9 மில்லியன் டோஸ் என்பதில் இருந்து, ஆகஸ்ட் 2021 இல் 5.4 மில்லியனாக உயர்ந்து, தினசரி தடுப்பூசி விகிதத்தில் 181% அதிகரிப்பு...