You Searched For "#Forest"

சமூக வன உரிமைகள் கோண்டியாவின் பெண்கள், இளைஞர்களுக்கு எவ்வாறு அதிகாரம் அளித்தன
நில உரிமைகள்

சமூக வன உரிமைகள் கோண்டியாவின் பெண்கள், இளைஞர்களுக்கு எவ்வாறு அதிகாரம் அளித்தன

சமூக வன உரிமைகளை அங்கீகரிப்பது, பெண்களின் சமூக-பொருளாதார நிலையை மேம்படுத்தியுள்ளது மற்றும் கோண்டியாவின் வனக் கிராமங்களின் இளைஞர்களிடையே துன்பகரமான...

வன உரிமைகள் மகாராஷ்டிராவின் கோண்டியாவில் தன்னிறைவு கிராமங்களை வளர்க்கின்றன
நில உரிமைகள்

வன உரிமைகள் மகாராஷ்டிராவின் கோண்டியாவில் தன்னிறைவு கிராமங்களை வளர்க்கின்றன

சமூக வன உரிமைகளை அங்கீகரிப்பது, கோண்டியாவின் வன கிராம மக்களின் வாழ்க்கையை சிறப்பாக மாற்றியுள்ளது, வேலை வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கிறது மற்றும்...