காவல்துறை

பரிந்துரைப்படி 33% பெண் காவலர்களை வைத்திருக்க 9 மாநிலங்களுக்கு  தசாப்தங்கள் ஆகலாம்
அண்மை தகவல்கள்

பரிந்துரைப்படி 33% பெண் காவலர்களை வைத்திருக்க 9 மாநிலங்களுக்கு தசாப்தங்கள் ஆகலாம்

பெங்களூரு: தற்போதைய விகிதப்படி, ஒன்பது இந்திய மாநிலங்கள் காவல்துறையில் பெண்களின் பங்கை, பரிந்துரைக்கப்பட்ட 33% ஆக உயர்த்துவதற்கு, 50 ஆண்டுகளுக்கு...

‘எண்ணிக்கை, உள்கட்டமைப்பு மற்றும் பணப்பயன்பாட்டில் இந்தியாவில் சிறந்தது டெல்லி போலீஸ்; மோசமானது உ.பி. போலீஸ்
அண்மை தகவல்கள்

‘எண்ணிக்கை, உள்கட்டமைப்பு மற்றும் பணப்பயன்பாட்டில் இந்தியாவில் சிறந்தது டெல்லி போலீஸ்; மோசமானது...

புதுடெல்லி: பணியாளர்கள், உள்கட்டமைப்பு மற்றும் பட்ஜெட் நிதி பயன்பாடு ஆகியவற்றில் டெல்லி காவல்துறை இந்தியாவின் சிறந்து விளங்குகிறது; அதை தொடர்ந்து...