சத்தீஸ்கர்

புதிய வனப் பாதுகாப்பு விதிகள் சத்தீஸ்கரின் ஹஸ்தியோ பச்சாவோ அந்தோலனை மாற்றுமா?
ஆதிவாசி

புதிய வனப் பாதுகாப்பு விதிகள் சத்தீஸ்கரின் ஹஸ்தியோ பச்சாவோ அந்தோலனை மாற்றுமா?

ஹஸ்தியோ அரண்டின் ஆதிவாசிகள் வன வளங்களை தனியார்மயமாக்குவதற்கு எதிராகவும் வனப் பாதுகாப்பிற்காகவும் போராடுகிறார்கள்.

கடந்த முறையை விட கூடுதல் எம்.எல்.ஏ.க்களை தேர்வு செய்துள்ள சத்தீஸ்கர்; மகளில் அதிகாரம் அளித்தலில் சிறந்த மிசோரமில் ஒன்றுமில்லை
அண்மை தகவல்கள்

கடந்த முறையை விட கூடுதல் எம்.எல்.ஏ.க்களை தேர்வு செய்துள்ள சத்தீஸ்கர்; மகளில் அதிகாரம் அளித்தலில் சிறந்த மிசோரமில் ஒன்றுமில்லை

மும்பை: வேலைக்கு செல்லும் பெண்களை அதிகம் கொண்டுள்ள சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் இம்முறை சட்டப்பேரவைக்கு 13 பெண்கள் தேர்வாகி உள்ளனர். இது, 2013ஆம் ஆண்டு...